Miejsce realizacji: Yacht Klub Morski LOK na jeziorze Dąbie.

Firma Zremb Marine, zrealizowała budowę przystani dla 160 jednostek pływających, prace obejmowały: zaprojektowanie przystani, przygotowawcze prace hydrotechniczne, dostawę i montaż pomostów pływających oraz wyposażenie przystani w osprzęt taki jak punkty dystrybucji mediów, oznakowanie nawigacyjne, oświetlenie, odnogi cumownicze.

Zamknij